Đế Bá (Truyện dịch)

Chương 27: Nguyệt Qua Dương Luân Công (thượng)



– Hừ, không ngờ các vị trưởng lão lại để cho mộ kẻ rác rưởi, vô sỉ như vậy làm thủ tịch đại đệ tử. Tiểu tử kia thật là sỉ nhục của Tẩy Nhan Cổ Phái mà! Có đệ tử tức giận bất bình hét to.

Cũng có đệ tử thấy lạ hỏi: – Hắn không phải đang đi khảo hạch ở Cửu Thánh Yêu Môn đó ư? Sao lại về nhanh như vậy? – Hắc, nhất định là thất bại rồi, thứ rác rưởi như hắn cũng muốn thông qua khảo hạch sao? Nằm mơ giữa ban ngày a, chỉ bằng hắn mà muốn lấy Lý công chúa của Cổ Ngưu Cương Quốc ư? Rõ ràng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Một đệ tử khác khinh thường cười lạnh.

Sáu vị trưởng lão vẫn chưa có công bố chuyện Lý Thất Dạ đã thông qua khảo hạch ra ngoài vì bọn họ vẫn chưa thấy rõ thái độ của Cửu Thánh Yêu Môn trong chuyện này. Còn chưa có sự đồng ý của Cửu Thánh Yêu Môn thì sáu vị trưởng lão không dám dễ dàng tuyên bố việc hôn sự giữa Lý Thất Dạ và Lý Sương Nhan rồi. Lỡ Lý Sương Nhan không đồng ý mà bọn họ làm hư mất danh tiết của nàng, chọc giận Luân Nhật Yêu Hoàng đồng nghĩa với việc có thể bị diệt môn a.

Nghe thấy lời của sư huynh đệ trong phái, Nam Hoài Nhân cảm thấy hơi xấu hổ nhưng lại không thể nói ra sự thật về những chuyện xảy ra tại Cửu Thánh Yêu Môn.

Còn người bị mắng chửi – Lý Thất Dạ lại nhàn nhã dạo chơi, giống như hoàn toàn không có nghe được cái gì hết, tự do khoan thai, đọc lấy từng quyển bí kíp trên giá sách.

Hổ Khiếu Công, Thiên Tàm Thọ Pháp, Liệt Dương Luân Thuật, Thiết Ngưu Hoàng Thể Thuật… Từng quyển bí kíp đặt trên giá, mấy quyển sách này: có quyển là bản gốc, cũng có quyển là bản chép tay, cũng có quyển là bản phục chế, bản khắc trên đá… Muôn hình muôn vẻ, có thể thuật dùng để tu luyện thể chất, có thọ pháp để tăng thêm huyết khí, cũng có mệnh công để công phạt bảo vệ…

Số lượng bí kíp ở đây cực kỳ pha tạp, kiểu nào cũng có, còn hết sức đa dạng nữa, chỉ cần xem đống công pháp này là đủ biết quá khứ cực kỳ huy hoàng của Tẩy Nhan Cổ Phái rồi. – Công pháp bí kíp ở đây có rất nhiều loại là đo các đời tiên hiền, tổ sư sáng chế, cũng có loại lấy được từ những môn phái hoặc truyền thừa khác. Nam Hoài Nhân nói với Lý Thất Dạ: – Sư huynh muốn chọn công pháp có quan hệ với Đế thuật thì phải lên trên tầng ba mới có. Công pháp ở tầng một là công pháp bình thường nhất trong môn phái, ai cũng có thể tu luyện. Tầng hai mới có công pháp cho đường chủ hoặc đệ tử có công lao tu luyện.

Mấy vị đệ tử phụ trách đăng ký liếc nhau rồi nhìn vị hộ pháp tọa trấn, đợi người nọ đồng ý thì mấy người phụ trách đăng ký này cũng không nói gì thêm.

Một người nhìn đống sách rồi đếm to: – Tổng cương võ kỹ bốn mươi bốn cuốn, hỗn tạp võ kỹ ba mươi sáu cuốn, tu lyện da sắt gân đồng bốn mươi cuốn.

Người đệ tử này nói đến đây cũng không khỏi nhìn Lý Thất Dạ như nhìn kẻ đần. Toàn bộ những võ kỹ này đều là những thứ chẳng có mấy giá trị, so sánh với những võ kỹ khác còn kém xa chứ đừng nói đem so sánh với đạo pháp.

Từ tro bụi đọng khắp đống sách này là có thể nhìn ra chưa từng có ai đọc qua hơn một trăm quyển sách này.

Vừa nghe Lý Thất Dạ chọn hơn một trăm cuốn võ kỹ để tu luyện, đám đệ tử ở đây không nhịn được cười lớn.

– Thứ ngu xuẩn không biết hàng, cho ngươi tu luyện hết thảy võ kỹ trên thế gian cũng chỉ là kẻ tầm thường mà thôi. Có đệ tử khinh thường lên tiếng.

Cũng có đệ tử cười nhạo: – Vương huynh, cái này gọi là tự mình hiểu lấy. Đạo pháp đâu phải là thứ mà kẻ rác rưởi chỉ có Phàm Thể, Phàm Luân và Phàm Mệnh kia có thể tu luyện dễ dàng được, dù cho hắn mười năm cũng không tu luyện thành công tâm pháp đặt nền móng cơ bản nhất. Người ta biết tu đạo không thành nên lùi một bước đi tu luyện võ kỹ đó a!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.