Đế Bá (Truyện dịch)

Chương 35: Trấn Ngục Thần Thể (thượng)Huyết Dũng là cấp bậc thứ ba cũng như cuối cùng của cảnh giới Khấu Cung. Cấp bậc này cũng như tên của nó; từ lúc huyết khí của tu sĩ bắt đầu phun trào như thác đổ đến lúc huyết khí luyện thành giọt thọ huyết thứ nhất, dấu hiệu này chứng tỏ cấp bậc Huyết Dũng đã thành công viên mãn.

Cho nên có câu cửa miệng truyền lưu trong giới tu sĩ: Thể tráng (cường tráng) huyết, huyết dưỡng (nuôi dưỡng) thọ, thọ uẩn (tích chứa/góp) mệnh. Mệnh chủ (chủ định) thọ, thọ diễn (phát huy/làm tươi tốt) huyết, huyết cường (mạnh mẽ) thể, thể hộ (bảo hộ) mệnh.

Thể chất, Thọ luân và Mệnh cung, ba thứ này luôn hỗ trợ lẫn nhau và sống nhờ vào nhau, thiếu một trong ba thứ trên cũng không được.

Tu sĩ có thể chất cường đại có thể làm huyết khí lớn mạnh, huyết khí sung túc lại kéo dài tuổi thọ, tuổi thọ càng dài thì vận mệnh cũng càng mạnh mẽ, mà vận mệnh cường đại lại tạo khả năng cho tu sĩ có thể chế tạo ra thể chất cường đại hơn nữa.

Mệnh Cung cũng đồng thời chi phối Thọ Luân, Thọ Luân tạo ra Thọ Huyết, Thọ Huyết làm Thể Chất cường tráng, mà Thể Chất cường đại có thể thủ hộ Mệnh Cung.

Nhưng dù thế nào đi nữa thì Mệnh Cung, Thọ Luân hay thậm chí cả Thể Chất đều bị ràng buộc vào huyết khí. Nếu đạo hạnh của tu sĩ càng mạnh mẽ, huyết khí bình thường sẽ không có khả năng chèo chống Thể Chất, Thọ Luân và Mệnh Cung cường đại, vì thế huyết khí bị luyện thành Thọ Huyết.

Thọ Huyết là thứ trân quý vô cùng đối với bất kỳ một tu sĩ nào. Từng giọt Thọ Huyết này đã trải qua bao nhiêu lần tinh luyện mà thành, chúng không chỉ là tinh hoa của huyết khí mà còn ẩn chứa ảo diệu vô tận của Đại Đạo.

Theo hiểu biết của hắn thì không thể luyện Nguyệt Qua Dương Luân Công mãi được bởi vì khiếm khuyết không cách nào tu sửa của nó.

Dù rằng mỗi tu sĩ tốt nhất nên tu luyện một môn công pháp Trúc Cơ từ đầu đến cuối, bất luận nó là Thọ pháp hay Mệnh công, có thế thì đạo hạnh mới tiến xa được.

Trên con đường tu hành, tu sĩ có thể thay đổi hoặc thay thế Thọ pháp và Mệnh công, nhưng làm như vậy sẽ lưu lại tai họa ngầm cho con đường Đại Đạo của chính mình. Một ngày nào đó, vào thời điểm thọ suy (suy yếu) mệnh ách (tai ách/tai nạn) , tai họa ngầm đó sẽ là nguy hiểm trí mạng của tu sĩ.

Nhưng trời đất vốn bất công, không có mấy tu sĩ có thể lựa chọn hoặc tiếp xúc công pháp tốt nhất ngay từ lúc đầu tu luyện. Một người chỉ tu luyện cả đời một môn Thọ pháp hay Mệnh công Trúc Cơ thuộc cấp bậc Đế Thuật Cổ Bí thì tốt, nhưng nếu là công pháp cấp thấp thì tạo hóa (vận may/số đỏ/ tạo hóa) của người này sẽ rất hạn chế.

Theo suy nghĩ của Nam Hoài Nhân, mặc dù Lý Thất Dạ đã tu luyện Nguyệt Qua Dương Luân Công, nhưng trong tương lai vị sư huynh này cũng vẫn phải thay thế một môn Thọ pháp khác, bằng không hắn cuối cùng sẽ bị Nguyệt Qua Dương Luân Công hủy diệt.

Bởi thế, Nam Hoài Nhân lại tiếp tục khuyên nhủ: – Sư huynh, huynh nên đổi Nguyệt Qua Dương Luân Công sớm lúc nào hay lúc đấy. Sau này lâm vào bế tắc, huynh có muốn đổi cũng khó khăn, ruốt cuộc không có cách nào tách sự khống chế của môn công pháp này ra khỏi huyết khí. _ • Chu Thiên: hiểu nôm na là nối vòng hai mạch Nhâm Đốc mà thành. Khí luôn vận hành theo một vòng khép kín, không bao giờ ngừng. Một chu thiên thời gian tựa như xong một vòng chạy từ mạch Nhâm tới Đốc rồi từ Đốc về Nhâm. (theo lý giải luyện Khí công) _


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.