Đế Bá (Truyện dịch)

Chương 29: Mười Hai Tiên Thể (thượng)Trú Thiên Thể là một trong mười hai Tiên Thể, trên đời này căn bản không có người nào sinh ra đã có Tiên Thể.

Trú Thiên Thể của Minh Nhân Tiên Đế do tu luyện mà thành, hơn nữa loại thể thuật này đến từ Thể Thư trong tay Lý Thất Dạ.

Lý Thất Dạ biết rõ Thể Thư luôn luôn khiến người khác thèm khát nên hắn đã đem Thể Thư giấu đi. Với lại Lý Thất Dạ sợ có một ngày hắn làm mất Thể Thư, mà ký ức về nó đồng thời bị xóa đi.

Nên để phòng bị chuyện đó xảy ra, Lý Thất Dạ dùng một loại phương pháp đặc biệt ẩn giấu Thể Thư, đem bí mật của nó lưu truyền tới nay.

Lý Thất Dạ đã tốn biết bao tâm huyết giấu những huyền bí của Thể Thư trong những quyển bí kíp võ kỹ mà hết thảy tu sĩ đều khinh thường này. Lúc ấy, hắn đem những huyền bí của Thể Thư chia thành ba phần, giấu trong ba bộ võ kỹ khác nhau, tổng cộng là một trăm hai mươi quyển, bao quát hơn mười ngàn môn võ kỹ khác nhau.

Lý Thất Dạ dùng một cái thứ tự chỉ có mình hắn biết để giấu đi Thể Thư, cho dù người khác biết trong này có giấu Thể Thư mà không biết thứ tự sắp xếp thì mãi mãi cũng không thể tìm ra bí mật của nó.

Với tư cách một người đã từng tự tay hướng dẫn và bồi dưỡng Tiên Đế, chỉ điểm vô số cường hãn đạo sư, nên hắn hiểu rõ về nguyên lý của Đại đạo hơn bất kỳ ai hết! Mặc dù Thể chất, Thọ luân và Mệnh cung hơi yếu kém nhưng hắn lại có ưu thế của riêng mình, đó là một bộ hướng dẫn tu luyện hoàn mỹ.

Lý Thất Dạ bắt đầu nghiên cứu Nguyệt Qua Dương Luân Công, bộ công pháp này là một môn Thọ pháp, chuyên tu luyện Thọ luân, dùng để kéo dài tuổi thọ, bồi dưỡng huyết khí.

Bất kì một tu sĩ nào, cho dù là người thường cũng có thọ luân. Chỉ cần một sinh linh có trí tuệ đều phải có ba thứ: một là Thể chất, hai là Thọ luân, ba là Mệnh cung.

Thể chất thì không cần nhiều lời, đây là thứ chứa đựng sinh mệnh, nếu không có thân thể thì không có sinh mệnh, cho dù là người thường cũng vẫn có Phàm thể. Thân thể máu thịt là vật dẫn tốt nhất cho sinh mệnh.

Thọ luân thì lại có một câu nói về nó, cây có vòng năm, người có vòng tuổi (thọ luân). Thọ luân nằm bên trong cơ thể, nhưng nó không phải là thực chất, nó là một vòng sáng quay liên tục. Chỉ có chính bản thân tu sĩ mới có thể nhìn thấy Thọ luân của mình, sau khi tu luyện Thọ pháp thì Thọ luân mới hiện ra sau ót, đại biểu cho độ mạnh yếu của huyết khí và thọ nguyên.

Nếu cả đời một người thường không xảy ra tai họa gì thì Thọ luân sẽ quyết định tuổi thọ của hắn có bao nhiêu. Ví dụ như Thọ luân cấp Phàm của Lý Thất Dạ, nếu hắn không tu luyện Thọ pháp thì sẽ sống đến sáu mươi tuổi trong trường hợp không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Thọ luân, Thể chất và Mệnh cung đều có phân cấp bậc từ thấp đến cao: cấp Phàm, cấp Hậu Thiên, cấp Tiên Thiên, cấp Hoàng, cấp Thánh, cấp Tiên!

Mặc dù Thọ luân, Thể chất và Mệnh cung đều chia cấp bậc giống nhau nhưng trên nguyên tắc tu sĩ không thể thay đổi cấp bậc của Thọ luân và Mệnh cung, đây là do trời sinh, chỉ có Thể chất mới có thể thông qua tu luyện mà từ từ cải biến. Ví dụ như người có thân thể Tiên Thiên mà tu luyện thể thuật cấp Hoàng thì có thể thăng cấp thành Hoàng thể. • Sự tích về Cá Côn trong cuốn Tiêu Dao Du dược dịch tại Hoa Sơn Trang: Biển Bắc có con cá gọi là cá Côn, mình dài không biết mấy ngàn dặm. Nó biến thành con chim gọi là chim bằng, lưng rộng khỏang biết mấy ngàn dặm, khi tung cánh bay thì cánh nó như đám mây trên trời. Biển (Bắc) động thì nó dời về biển Nam, biển Nam là Ao trời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.