Đế Bá (Truyện dịch)

Chương 19: Ngang ngạnh bất cứ đâu! (thượng)Chư vị trưởng lão Cửu Thánh Yêu Môn càng nhìn Lý Thất Dạ, càng cảm thấy phiền muộn trong lòng. Vì cớ gì mà một kẻ có Phàm Thể, Phàm Luân, Phàm Mệnh như Lý Thất Dạ lại có thể câu thông được Thủ Hộ Thần của Cửu Thánh Yêu Môn bọn họ chứ? Thật là không có lẽ trời a!

Nếu Lý Thất Dạ là đệ tử của Cửu Thánh Yêu Môn còn tạm chấp nhận được, đằng này hắn lại là đệ tử của môn phái khác. Thủ Hộ Thần của bọn họ chẳng hiểu sao lại bảo vệ một người ngoài, chẳng những dẫm chết Hứa hộ pháp, đánh trọng thương Úc Hà và Đại trưởng lão. Một loạt sự việc xảy ra như vậy làm sao không khiến cho bụng của chư vị trưởng lão chứa đầy bực bội, phiền muộn được chứ.

Giọng nói của Luân Nhật Yêu Hoàng lại vang lên: – Lý công tử có thể nói nghe một chút về bí quyết câu thông Thủ Hộ Thần của môn phái chúng ta không?

Lý Thất Dạ cười cười, lắc đầu đáp: – Bí quyết câu thông ư? Ta không có cái bí quyết gì, mà Thủ Hộ Thần là của các ngươi, các ngươi phải biết rõ hơn ta mới đúng.

Lý Thất Dạ đương nhiên không thể nói bí mật trong đó cho đám người Luân Nhật Yêu Hoàng rồi. Khi còn là Âm Nha sống trong thời đại Hoang Mãng, hắn phải tốn vô số tâm huyết mới bố trí được mưu kế động trời, cuối cùng thoát khỏi Tiên Ma Động. Nhưng cũng trong trăm ngàn vạn năm đó, hắn đã trải qua biết bao nhiêu cực khổ, chìm nổi trong dòng sông thời gian, hắn hiểu được một cái đạo lý rằng: tự thân phải có thực lực cường đại nếu muốn nắm giữ vẫn mệnh của chính mình.

Trong thời gian trước, hồn phách của hắn bị nhốt trong Âm Nha, không có cách nào tu luyện, cho nên hắn đành phải dùng đủ loại thủ đoạn để bảo vệ mình. Cũng may mắn rằng hắn đã từng tiến vào những nơi mà không ai dám vào, biết được rất nhiều bí mật thần kỳ, từ đó hắn thận trọng mưu tính, sắp đặt kế hoạch bảo vệ cho cả tương lai của mình.

Càng nghĩ bọn họ càng không muốn gánh hậu quả của chuyện này, không ai trong Cửu Thánh Yêu Môn có thể ngăn được bốn vị Thủ Hộ Thần nếu họ đồng thời tấn công.

– Lý công tử! Lúc này, Luân Nhật Yêu Hoàng sau khi trầm ngâm một lúc, lại mở miệng nói: – Cửu Thánh Yêu Môn chúng ta có một Thánh Địa, cho tới bây giờ chưa có ai có thể mở ra. Không biết Lý công tử có hứng thú đi nhìn một chút hay không?

– Bệ hạ, không thể a! Vừa nghe Cửu Thánh Yêu Hoàng nói như vậy, một vị trưởng lão vội vàng lên tiếng can ngăn.

– Cứ để cho Lý công tử nhìn qua một chút cũng không sao. Luân Nhật Yêu Hoàng lập tức chặn lời vị trưởng lão này, thanh âm tràn đầy uy nghiêm.

Lý Thất Dạ nghe xong, hai mắt sáng người, đáp lời: – Là Thánh Động mà Thủy Tổ Cửu Thánh Đại Hiền của các ngươi lưu lại đúng không? Hắn đột nhiên nhớ lại một chút sự kiện trong ký ức xa xưa.

Năm đó, lão đầu gà từng đề cập qua với Lý Thất Dạ chuyện này, nhưng sau khi Minh Nhân Tiên Đế gánh chịu Thiên Mệnh, trạng thái của Lý Thất Dạ cũng không ổn định, muốn tiến vào ngủ say. Nghe lão đầu gà đùa đùa thật thật nói chuyện này, nhưng hắn có thể nuôi dạy được cả Tiên Đế nên không có mấy hứng thú lắm mấy việc nhỏ, cũng không đáp ứng ý nguyện của lão đầu gà.

Toàn bộ trưởng lão Cửu Thánh Yêu Môn lại nhìn qua Lý Thất Dạ, bởi vì rất ít người biết việc Thánh Động tồn tại.

– Đúng vậy! Lý Thất Dạ hỏi như vậy làm cho tinh thần của Luân Nhật Yêu Hoàng chấn động, ông ta nói: – Nếu như Lý công tử có thể khai mở được Thánh Động, Cửu Thánh Yêu Môn chúng ta sẽ hậu tạ.

Lý Thất Dạ trầm tư suy nghĩ một lúc, hắn cẩn thận nhớ lại những lời năm đó lão đầu gà nói với mình, cuối cùng liền gật đầu đồng ý: – Ta có thể thử mở Thánh Động một lần, nếu thành công, ta có một điều kiện. Bên trong đó có một đồ vật ta muốn, toàn bộ những thứ khác đều thuộc về Cửu Thánh Yêu Môn các ngươi.

– Cái này…! Nghe Lý Thất Dạ nói xong, ngay cả Luân Nhật Yêu Hoàng cũng trầm ngâm suy nghĩ, có trưởng lão không kiên nhẫn nổi vội vàng lên tiếng: – Bệ hạ, chuyện này cần phải bàn bạc kỹ lưỡng mới được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.