Thần Đạo Đan Tôn

Chương 5332: Chói MắtHuyền Linh Đại Đế tò mò mãnh liệt, Lăng Hàn vận dụng bốn yếu tố mạnh hơn hắn, tối thiểu cũng mạnh hơn hai thành. Đến độ cao của bọn họ, vượt qua hai thành là ưu thế rất lớn. Không thể tưởng tượng nổi. Ngươi dựa vào cái gì? Bành! Huyền Linh Đại Đế đón đỡ một quyền của Lăng Hàn, hắn bị đánh bay đi xa. Lăng Hàn đuổi kịp, song quyền oanh kích.

Bành bành bành, mỗi một quyền đều rất mạnhcũng nhanh chóng đánh ngực Huyền Linh Đại Đế nứt ra, lộ ra xương trắng và nội tạng. Nhưng mà, Huyền Linh Đại Đế dùng ý niệm quét qua, thương thế của hắn khép lại và không lưu dấu vết gì cả. Lăng Hàn chiếm ưu thế về mặt chiến lực, hơn nữa còn chiếm ưu thế rất lớn, hắn vẫn không thể giết chết Huyền Linh Đại Đế. Hắn muốn thu Huyền Linh Đại Đế vào nội thiên địa của mình, nhưng căn bản không có cách gì làm được. Song phương chiến lực chênh lệch chưa tới mức nghiền ép. – Ngươi đúng là hậu bối kỳ quái! Huyền Linh Đại Đế cảm khái một câu, sau đó sờ cằm.. – Vốn cho rằng, lực lượng của chúng ta đã đạt đến cực hạn, không nghĩ tới còn có thể tăng lên. – Không bồi ngươi chơi, bản đế muốn bế quan tìm hiểu một chút. Bế quan, đây là danh từ xa xôi với hắn, từ khi hắn tu thành bốn yếu tố, hắn đã vô địch thiên hạ, bất tử bất diệt, còn muốn bế quan làm cái gì? Thiên địa hủy diệt cũng không thể giết hắn.

Nhưng có thể trở thành Đại Đế, có người nào không có tâm vô địch? Hiện tại, lại có người có chiến lực vượt qua hắn, dù hắn vẫn bất tử bất diệt như cũ, nhưng trong lòng rất khó chịu, càng có hùng tâm. Người khác có thể, vì cái gì hắn không thể? Đại Đế cấp thứ nhất chỉ có bốn người bọn họ. Huyền Linh Đại Đế vô cùng dứt khoát, nói không đánh là không đánh, hắn quay người rời đi. Lăng Hàn đồng thời không có truy kích, bởi vì đuổi kịp thì như thế nào, hắn không có cách gì thu đối phương vào nội thiên địa, cũng không thể trấn áp đối phương. Một khi khai chiến ở bên ngoài, lúc đó tạo thành sinh linh đồ thán lớn cỡ nào? Lăng Hàn khác với ba Đại Đế vô địch kia, hắn còn có trái tim lương thiện. Đây không phải lòng dạ đàn bà, nếu như có một ngày Lăng Hàn có thực lực trấn áp ba Đại Đế, như vậy cho dù nhất định khai chiến ở bên ngoài, hắn cũng không tiếc một trận chiến.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.