Đế Bá (Truyện dịch)

Chương 46: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (1)Bạn đang đọc Đế Bá – Chương 46: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục (1) tại website SStruyen.Net
Nghe được Mạc hộ pháp nói, Lý Thất Dạ cũng không khỏi vì đó ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng sư phụ của hắn Tô Ung Hoàng một mực là đệ tử Tẩy Nhan Cổ Phái, hiện tại xem ra, không hẳn là như thế.
– Chẳng lẽ nói, người sư phụ kia của ta là đệ tử chưởng môn đời trước cùng Thái Thượng trưởng lão bí mật bồi dưỡng?
Lý Thất Dạ hỏi.
Mạc hộ pháp lắc đầu nói ra:
– Tình huống cụ thể chúng ta không được biết, chỉ biết chính là, sau khi Cổ trưởng lão được vời gặp, liền tuyên bố tân nhiệm chưởng môn nhân. Trên thực tế, lúc ấy không chỉ là Tào Hùng, ngay cả bốn vị trưởng lão khác đều đại lực phản đối, nhưng mà chỉ nghe Đại trưởng lão dùng không ít tâm tư, thuyết phục bốn vị trưởng lão. Về sau, Đại trưởng lão tự mình ra tay, trấn áp một ít đệ tử cùng hộ pháp đường chủ cao tầng trong đám đại lực phản đối. . .
– Lúc ấy, chưởng môn đời trước vẫn còn, Thái trưởng lão còn không có tọa hóa, Cổ trưởng lão đạt được chưởng môn đời trước cùng Thái Thượng trưởng lão ủng hộ, Cổ trưởng lão ở bên trong Tẩy Nhan Cổ Phái địa vị vẫn luôn rất cao. Trên thực tế, lúc ấy rất nhiều người đều cho rằng là Cổ trưởng lão sẽ tiếp nhận chức chưởng môn, đột nhiên toát ra một chưởng môn nhân mới, tất cả mọi người ngoài ý muốn. Nhưng mà, ngay cả Cổ trưởng lão cũng ủng hộ tân nhiệm chưởng môn nhân, hắn cũng không đoạt chức chưởng môn, cuối cùng, bốn vị trưởng lão liền đồng ý quyết định như vậy.
Mạc hộ pháp nói đến đây, trầm mặc một chút.
– Nhưng tân chưởng môn không được chào đón.
Lý Thất Dạ có thể tưởng tượng tình cảnh lúc ấy, đột nhiên xuất hiện chưởng môn mới, cho dù có chưởng môn đời trước cùng Thái Thượng trưởng lão ủng hộ, Cổ trưởng lão tự mình trấn áp, nhưng mà, chỉ sợ trong lòng chư lão Tẩy Nhan Cổ Phái cũng không vui.
Mạc hộ pháp nhẹ nhàng gật đầu, nói ra:
– Chưởng môn nhân nhậm chức không bao lâu, liền mang đi một phần nhỏ đệ tử, tọa trấn Biên Hoang, rất ít khi trở lại, trừ lúc chưởng môn đời trước cùng Thái Thượng trưởng lão lần lượt tọa hóa, chưởng môn liền không có trở về qua Tẩy Nhan Cổ Phái.
Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cằm, khiến hắn có chút kỳ quái, chưởng môn nhân đến tột cùng là lai lịch gì?
– Nếu nói là đối với chưởng môn hiểu rõ, chỉ sợ là trừ Đồ Bất Ngữ ra không còn ai khác.
Cuối cùng, Mạc hộ pháp thấp giọng nói ra.
Lý Thất Dạ nở nụ cười, lắc đầu, Đồ Bất Ngữ sẽ nói, đó mới gọi kì quái, rất rõ ràng, Đồ Bất Ngữ là tâm phúc của chưởng môn nhân Tô Ung Hoàng, bằng không thì cũng sẽ không phái hắn trở về.
Đối với chưởng môn nhân Tô Ung Hoàng đến tột cùng lai lịch ra sao, Mạc hộ pháp cũng nói không ra, Lý Thất Dạ cũng không hỏi lại, hắn thả chậm tốc độ tu hành, đem ý nghĩ đặt ở phía trên thụ đạo của Tẩy Thạch Phong thụ võ đường.
Nếu bàn về làm sư trưởng, Lý Thất Dạ không có gì thích hợp bằng, hắn chìm nổi vô số tuế nguyệt, ma lệ trăm ngàn vạn năm, người như thế nào chưa thấy qua, hắn gặp qua bao nhiêu kiêu hùng bá chủ, hắn trấn áp qua bao nhiêu cự phách Hoàng giả.
Đừng nói là Minh Nhân Tiên Đế là hắn một tay bồi dưỡng ra được, coi như là Hắc Long Vương ba đời Tiên Đế cùng cự đầu tôn vinh vô thượng như vậy cũng là do hắn một tay vun ra tới.
Dạy một đám mao đầu tiểu tử, đối với Lý Thất Dạ mà nói, đó là sự tình dễ dàng như trở bàn tay. Có điều, đối với chuyện này, Lý Thất Dạ là nghiêm túc đối đãi.
Nguyên nhân rất đơn giản, từ trong tay hắn vun ra người, không có một cái nào là kẻ yếu, hắn cũng không muốn đời này hắn đã đoạt lại thân thể, đem anh danh của mình hủy ở trong tay mình.
Đối với tu đạo, Lý Thất Dạ có giải thích càng sâu xa hơn. Ở trong mắt Lý Thất Dạ, thiên phú không trọng yếu, thể chất không trọng yếu, thậm chí ngay cả công pháp cũng có thể không trọng yếu.
Quan trọng là … có một viên đạo tâm không đổi, một viên đạo tâm ham học hỏi như khát, một viên đạo tâm hải nạp bách xuyên! Một viên đạo tâm tư tư bất quyện, đây mới là trọng yếu nhất.
Thiên phú không được, cần có thể bổ kém cỏi, chỉ cần dùng tâm tỉnh ngộ, thiên phú không được nữa, người khác tỉnh ngộ một ngày, ngươi tỉnh ngộ một trăm ngày, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Có đạo tâm hải nạp bách xuyên, có thể phóng nhãn bát phương, không bị mình thiển cận mà giấu kín!
Nếu là công pháp tu luyện không được, chỉ cần cầu học như khát, coi như công pháp lại phổ thông, chỉ cần siêng năng ham học hỏi, một ngày nào đó, ngươi sẽ đem công pháp bình thường nhất tu luyện đến một cực hạn, đi ra một phen thiên địa hoàn toàn mới!
Vạn cổ đến nay, bao nhiêu cự đầu, là từ bên trong công pháp phổ thông đi ra một phen Thiên Địa mới, cảm ngộ đạo pháp thuộc về mình, đi ra đại đạo thuộc về mình!
Đạo tâm, đây mới là căn bản của tu đạo, vạn cổ đến nay, vô số cố quốc, vô số Thánh giáo bồi dưỡng ra vô số thiên tài, nhưng mà, cuối cùng trở thành Tiên Đế, cũng không thấy nhiều.
Lý Thất Dạ nghiêm túc đọc giới thiệu vắn tắt của ba trăm đệ tử Tẩy Thạch Phong thụ võ đường, tình huống từng đệ tử tu luyện, hắn đều nhớ tại tâm, đồng thời, hắn còn nghiêm túc lật xem công pháp của thụ võ đường.
Trên thực tế, ba trăm vị đệ tử thụ võ đường tu luyện công pháp cũng không nhiều, bởi vì những đệ tử này nhập môn lâu nhất vẫn chưa tới năm năm, bọn hắn ở trên nguyên tắc, còn không phải đệ tử chính thức của Tẩy Nhan Cổ Phái, cần thông qua khảo hạch sau cùng, mới có thể trở thành đệ tử chân chính trong môn phái.
Thụ võ đường ba trăm đệ tử, nam nữ nửa này nửa kia, tu luyện công pháp cũng không phải nhiều, toàn bộ công pháp của thụ võ đường chỉ vẻn vẹn có mười mấy môn mà thôi.
Bên trong những công pháp này, có chút là các đời tiên hiền của Tẩy Nhan Cổ Phái sáng tạo công pháp nhập môn, công pháp nhập môn càng cổ xưa, chính là Minh Nhân Tiên Đế lưu lại, công pháp xưa nhất, cái kia chính là thời điểm Lý Thất Dạ vẫn là Âm Nha lưu lại.
Những thứ này đều là công pháp nhập môn tương đối phổ thông, không tính là kinh thiên chi thuật gì, nhưng mà, những cổ pháp này đều là trải qua chọn lựa, là công pháp cơ bản đánh tốt trụ cột.
Mặc dù nói, ngoại trừ một ít công pháp phổ thông của Lý Thất Dạ truyền vào Tẩy Nhan Cổ Phái ra, những công pháp khác mặc dù trước kia Lý Thất Dạ chưa từng gặp qua, nhưng mà, trăm ngàn vạn năm đến nay, hắn tìm hiểu nghiên cứu qua công pháp nhiều lắm, coi như hết thảy ký ức công pháp của hắn đều bị xóa đi, nhưng mà, từ góc độ xem công pháp, xa xa không phải những người khác có thể sánh được, đối với bất luận một môn công pháp gì, Lý Thất Dạ giải thích đều có thể nói là hiểu biết chính xác!
Lý Thất Dạ ngoại trừ lật xem công pháp của thụ võ đường ra, hắn còn từ tầng thứ nhất tầng thứ hai Tàng Kinh Các lật xem càng nhiều những công pháp khác, bản thân Lý Thất Dạ không tu luyện những công pháp này, hắn chỉ là vì đệ tử thụ võ đường tìm được công pháp tu luyện thích hợp mà thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.